واژه هایی تحت عنوان ولایت، ولیّ، والی، حکم، حاکم و امام مطرح هستند؛ اگر بخواهیم از دیدگاه دینی ریشه‌یابی کنیم به نظر می‌رسد که این عناوین با یکدیگر متفاوت هستند؛ این لغات هم قرآن و هم در جوامع روایی ما مطرح شده است.

این واژه ها هر کدام معنا و مفهومی مجزا دارند که هم کاربرد فقهی دارند و هم کاربرد اعتقادی.

اگر برای غذا از خدایت تشکر میکنی، پس چرا برای قحطی و خشکسالی او را سرزنش نمیکنی؟

مقدمه­‌ اول: شکر اعتراف به نعمت است، بنابراین تا زمانی که شخص معتقد به نعمت نیست نمی­‌تواند شاکر و سپاس‌گزار باشد.

مقدمه‌­ دوم: حمد و ستایش هرشخص در برابر عظمت چیزی است گرچه آن چیز نعمتی و منفعتی برای وی نداشته باشد. به عنوان مثال عظمت یک معلم برای دانش­‌آموز قبل از اینکه منفعتی از جانب استاد به وی رسیده باشد قابل ادراک است. سپس آن معلم به او دستوراتی می‌دهد دانش‌آموز ادراک نمی‌کند لکن آنها را انجام می‌دهد سپس چند روزی بعد وی متوجه منفعت دستور معلم می‌گردد و آنگاه نسبت به معلّم شاکر و سپاس گزار میگردد. در ابتدای کار برای دانش‌آموز مشکل است و حتی بد میدانسته پس از مدتی متوجه نعمت و سود کار معلم می‌گردد.

اوقات شرعی


پنجشنبه , ۲۶ مهر ۱۳۹۷
7 صفر 1440
18 October 2018

ورود به حساب کاربری

پربازدیدترین مطالب