در ادامه بحث قبلی تفاوت ولی و والی لازم است همین بحث را در مورد واقعه غدیر بررسی کنیم.

ولی و والی در غدیر

یک از موارد کاربرد این بحث در مورد موضوع «غدیر» است. با این بیان که بحث در این است که مشهور امامیّه معتقدند که رسول الله در واقعه غدیر امیر المؤمنین(ع) را منصوب کرده است ولی گروه دیگری از مسلمانان معتقد اند که نصبی در کار نبوده است بلکه رسول الله(ص) در واقعه غدیر صرفاً علی (ع) را به عنوان «والی» بعد از خود معرفی کرده اند و او را در معرض انتخاب مردم قرار داده است.

 

واژه هایی تحت عنوان ولایت، ولیّ، والی، حکم، حاکم و امام مطرح هستند؛ اگر بخواهیم از دیدگاه دینی ریشه‌یابی کنیم به نظر می‌رسد که این عناوین با یکدیگر متفاوت هستند؛ این لغات هم قرآن و هم در جوامع روایی ما مطرح شده است.

این واژه ها هر کدام معنا و مفهومی مجزا دارند که هم کاربرد فقهی دارند و هم کاربرد اعتقادی.

اگر برای غذا از خدایت تشکر میکنی، پس چرا برای قحطی و خشکسالی او را سرزنش نمیکنی؟

مقدمه­‌ اول: شکر اعتراف به نعمت است، بنابراین تا زمانی که شخص معتقد به نعمت نیست نمی­‌تواند شاکر و سپاس‌گزار باشد.

مقدمه‌­ دوم: حمد و ستایش هرشخص در برابر عظمت چیزی است گرچه آن چیز نعمتی و منفعتی برای وی نداشته باشد. به عنوان مثال عظمت یک معلم برای دانش­‌آموز قبل از اینکه منفعتی از جانب استاد به وی رسیده باشد قابل ادراک است. سپس آن معلم به او دستوراتی می‌دهد دانش‌آموز ادراک نمی‌کند لکن آنها را انجام می‌دهد سپس چند روزی بعد وی متوجه منفعت دستور معلم می‌گردد و آنگاه نسبت به معلّم شاکر و سپاس گزار میگردد. در ابتدای کار برای دانش‌آموز مشکل است و حتی بد میدانسته پس از مدتی متوجه نعمت و سود کار معلم می‌گردد.

اوقات شرعی


شنبه , ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
9 جمادى الثانية 1440
16 February 2019

ورود به حساب کاربری

پربازدیدترین مطالب